.

LAILA HØGH

DANMARKSMESTER

I KUNSTIGE NEGLE

2005 - 2012

Fysiurgisk massage ( Dybtegående massage )

Fysiurgisk massage løsner op for spændinger i musklerne som forårsages af stress i hverdagen, dårlige arbejdsstillinger og/el. overanstrengte muskler.

Flere forskellige typer arbejde kan give øget risiko for smerter i muskulaturen.

Eksempelvis: Ensidigt, gentagende arbejde, evt under tidspres. Ensidigt, belastende arbejde i fastlåste stillinger. Belastende arbejdsstillinger hvor man arbejder med løftede arme/skuldre. Ensidigt stående arbejde. Arbejde med foroverbøjet, bagoverbøjet, sidebøjet eller drejet hoved. Tunge løft, træk eller pludselig ændring af en belastning m.v.

Symptomer ved overbelastede muskler kan vise sig som ømhed, træthed, smerter, stivhed, muskelinfiltrationer, hovedpine, kraftnedsættelse samt snurrende og prikkende føleforstyrrelser i arme og ben.

Massage blødgør muskler og sener. Giver øget blodgennemstrømning, så kroppen kan optage ilt og nærringsstoffer optimalt, samt udskille ophobede affaldsstoffer, som ligger lagret i muskulaturen efter hårdt/monotont muskelarbejde.

Affaldsstofferne kan virker blokerende for musklens optimale virke, og fjernes med en dybdegående massage.

Massage virker derfor stimulerende på fysiske symptomer, og afhjælper ømme og spændte muskler i skuldre, nakke, ryg, arme og ben.

Massage er med til at ”vedligeholde” muskulaturens smidighed så man kan undgå muskelspændinger og mindre fiberskader, der på sigt kan danne arvæv.

Psykiske påvirkninger som uro, spekulationer og vrede sætter sig som spændinger i vores muskulatur, så også her kan massage være forebyggende på den almene tilstand.

Massage er virksom ved spændingshovedpine, belastningsskader, myoser, lændeproblemer (iskiassmerter), tennisalbue/musearm og muskelinfiltrationer i almindelighed.

Kroppens immunforsvar styrkes, idet kroppen uløser sit eget morfinstof (endorfin), hvorved man opnår en smertelindrende og afslappende effekt af muskulaturen. Dette kan også reducere evt. træthedsfølese i kroppen.

Så husk på at massage ikke kun er behandlende, men også forebyggende !!

God fornøjelse.